Det sies – og det kan bekreftes; – det er noen tiår siden vi hadde så store snømengder som i disse dager. Enkelte plasser over 2 meter, og det ventes mer i følge værmeldingene. Tåler hyttetak disse enorme mengdene og rekker norske hytteeiere frem i tide?

Buen Gruppen har mange års erfaring med hyttebygging i svært snørike områder. Vi vet at her blir snømengdene over natten store, og at hytteeiere stort sett er noen timer unna fra å kunne måke snø hver dag det legges på en halvmeter eller to. Derfor har vi alltid lagt stor vekt på – bokstavelig talt – solide og effektive bærende konstruksjoner, taktekking, takvinkler og vann og avløp. Vi har ingen grunn til ikke å stole på dimensjoneringen av våre hytter og har valgt vår standard på 1000 kg/m2 snølast inkl. vekt fra torv og vindtrykk. Våre hytter er konstruert og klar for den norske snø og fjellvinteren.

Normalt inneholder ny snø ca 10% fuktighet, dvs. ca 100 kg/m3. Dvs. at våre standard for våre hytter tåler 6,5 meter ny snø.
Gammal snø kan inneholde opp mot 20% fuktighet, dvs ca 200kg/m3. I dette tilfellet reduseres snømengden på taket til 3,25 meter før det er kritisk. Så har vi de tilfellene der snøen inneholder mer fuktighet, og selv om det er meget sjeldent at man kommer opp i 40%, så har det faktisk forekommet ved NVE sine snømålinger på Hardangervidda. Skulle dette være tilfellet i noen av de områdene vi har satt opp hytter, så er den maksimale snømengden nede på 1,625 meter før det må måkes.

Hvordan finner man så enkelt ut av hvor kritisk situasjonen er?

Jo, man skjærer ut en terning fra snøen på taket (10x10x10cm), tar den med inn og setter den i en kjele til alt har smeltet, heller vannet over i et litermål, og ser hvor mye vann det har blitt. Terningen med snø, som opprinnelig var på 1 liter er nå kanskje redusert til 1 – 2,5dl, dvs. at vi har et sted mellom 10 og 25% fuktighet i snøen, og da er det lett å regne seg frem til hvor mye som gjenstår før en må måke, eller om man må sette i gang med en gang. Snølasten våre standard hytter er dimensjonert for er 650kg/m2, men dersom det er større snølaster enn dette noen steder har vi også dimensjonert for 750kg/m2.