Finansiering

Buen Gruppen arbeider sammen med to banker om finansieringstilbud til våre hyttekjøpere.
Denne tjenesten er under utarbeidelse, men ta kontakt med oss på post@buengruppen.no for å få mer informasjon om våre finansieringstjenester.